AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QËNDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK RAJONI VERILINDOR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

QFPPRVL, shpall pozicionet  :

 

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin, Aftësi Dixhitale -Rajoni Mat :  -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Parukeri -Manikyr Pedikyr Rajoni Mat: -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Kuzhinë – Rajoni Mat : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Paruker –Rajon Diber : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Parukeri –Rajoni Kukës(Has) : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Sipërmarrje dhe menaxhim ne biznesin e vogel-Punonjës Social –Rajoni Mat : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Rrobaqepesi-Qendistari –Rajoni Mat : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Instalime dhe mirëmbajtje në rrjetin elektrik –Rajoni Pukë : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Servis motori në automjete te lëhta –Rajoni Laç : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Punime Ndërtimi -Rajoni Mamurras : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Saldim-Duralumin -Rajoni Laç: 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Parukeri –Rajoni Tropojë :-1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Kuzhinë –Rajon Mamurras:  -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Instalime dhe mirëmbajtje në rrjetin elektrik –Rajoni Mat : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Instalime dhe mirëmbajtje në rrjetin hidraulik –Rajoni Mat : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Instalime dhe mirëmbajtje në rrjetin hidraulik-Rajoni Pukë : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik- Rajoni Tropoje : -1person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Estetikë; Rajon Laç; – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Servis motori ne automjete te lehta –Rajoni Mat : 1person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 392

 

 

 

 

 

 

 

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Sherbime në bare dhe restorante:Rajoni Mamurras: – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Kuzhine –Rajoni Diber  (Bulqizë) : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Parukeri–Rajoni Diber( Bulqizë)  : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Parukeri–Rajoni Kukës :1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Sipërmarrje dhe menaxhim në biznesin e vogel-Rajoni Tropoje : -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Sipërmarrje dhe menaxhim në biznesin e vogel-Rajoni Laç : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Kuzhinë –Rajoni Ulëz :1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Servis motori ne automjete te lehta-Rajoni Diber : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin, Grafik Dizajn-Rajoni Dibër – : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin, Aftësi Dixhitale –Rajoni Kukes – : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Puntorë për mbledhje,kultivim dhe përpunim të frutave të malit- Rajoni Fush Arrëz : -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik –Rajoni Dibër : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Rrobaqepesi –Rajoni Kukës :- 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Berber – Rajoni Mirditë : – 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Punonjës Social –Rajoni Laç : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin, Parukeri-Rajoni Laç : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Sipërmarrje dhe menaxhim ne biznesin e vogel-Rajoni Fush Arrëz : 1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin,Kuzhinë –Rajoni  Fush Arrëz