AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QËNDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK RAJONI VERILINDOR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

QFPPRVL, shpall pozicionin :

 

  • Instruktor per kursin, Kuzhine :  -1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 315