AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit“, të ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë“, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive“, të udhëzimit nr. 14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimatrinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional“,

Ofruesi publik i AFP-së, Qendra e Formimit Profesional Publik Nr.1 Tiranë, shpall pozicionet:

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Administrator Ndërtesash — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Automekanik — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Riparime elektroshtëpiake — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Servis elektroauto ne automjete të lehta — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Manikyr-Pedikyr — 2 persona.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Berber — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Parukeri — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Kuzhine — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Pastiçeri — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalim dhe mirëmbajtje kondicionerësh — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalim dhe mirëmbajtje hidraulike — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Montim dhe mirëmbajtje ashensori — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalim dhe mirembajtje e paneleve diellore — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Kujdestari për moshën e tretë — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Estetikë — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Grafik Design— 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Web Design — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Sipërmarrje dhe menaxhim I biznesit të vogël — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Operator Turistik — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Rrobaqepsi — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik — 2 persona.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalime sisteme ngrohje-ftohje — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike — 1 person

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4046 4047 4048 4049 4052 4051 4050 4053