AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK Nr.1, SHPALLJE FITUESISH

Ne zbatim te Ligiit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin
dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te Ministrave
nr.554, date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive dhe Udhezimit nr 14, date 27.05.2021 “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”

QFPP.nr 1 Tirane ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionet:

 • Instruktor/e i kursit Kuzhine (QFPP NR,1 TIRANE) — Albina Trupja
 • Instruktor/e i kursit Servis elektroauto ne automjete te lehta (QFPP NR, 1 TIRANE)
  Majlinda Kovaci
 • Instruktor/e i kursit Rrobaqepsi (QFPP NR, 1 TIRANE) — Sofie Murati
 • lnstruktor/e i kursit Parukeri (QFPP NR,1 TIRANE) — Halit Moqi
 • lnstruktor/e i kursit Manikyr-Pedikyr (QFPP NR, l TIRANE) — Bilana Ndrio
 • Instruktor/e i kursit Administrator Ndertesash (QFPP NR,1 TIRANE) — Spartak Shupo
 • Instruktor/e i kursit Riparime elektroshtepiake (QFPP NR, 1 TIRANE) — Artur Ruzi
 • Instruktor/e i kursit Instalim dhe mirembajtje e rrjetit elektrik (QFPP NR,1 TIRANE) – Luan Selimaj
 • Instruktor/e i kursit Instalim dhe mirembajtje e rrjetit elektrik (QFPP NR, 1 TIRANE) – Alfred Papa
 • Instruktor/e i kursit lnstalime sisteme ngrohje-ftohje dhe Instalime dhe mirembajtje
  hidraulike (QFPP NR,1 TIRANE) — Sulo Sadiku