AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”.Ofruesi publik i AFP-së: Qendra e Formimit Profesional Publik, Korçë shpall pozicionet mësimdhënës me kohë të pjesshme  :

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: KUZHINE (IEVP) —-1 person
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: GJUHE ANGLEZE (IEVP) —- 1 person
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: KUJDESTAR SOCIAL —– 1 person
cl) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: UDHERREFYES TURISTIK. —–1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 350