AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”.

Ofruesi publik i AFP-së: Qendra e Formimit Profesional Publik, Korçë shpall pozicionet mësimdhënës me kohë të pjesshme  :

  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: KUZHINË  —- 3 persona
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: , INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE E RRJETITI ELEKTRIK —- 1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: START SMART —–1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: MOBILERI —–1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: MANIKYR PEDIKYR —–1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: SALDIM —–1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: BERBER —–1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: INSTALIME DHE MIRËMBAJTJE HIDRAULIKE —–1 person
  • Mësimdhënës me kohë të pjesshme të kursit: RROBAQEPESI —–1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 208