AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, ne Urdherin nr. 966/1 .prot nr. 49.
date 12.02.2024″ Per miratimin e numrit te Instuktoreve dhe  Mesuese me kohe te pjesshme per
vitin 2024″,

Ofruesi publik i AFP-se Qendres se Formimit Profesional Publik Elbasan, ju njofton krijimin e vendit
te lire per pozicionet:

  • Instruktor/e Manikyr-Pedikyr – 1 person

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1293