AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.07.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, Ofruesi i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, ju njofton plotësimin e vendeve të lira për pozicionet  instruktor/ mësimdhënës me kohë të pjesshme, si më poshtë:

 

 1. Elona Bushati   “Manikyr pedikyr”
 2. Ardjan Kraja   “Modelim veshje për femra”
 3. Armando Simonaj “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” dhe “Instalim i paneleve diellore fotovoltaike”.
 4. Ilvin Bashi   “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” dhe “Instalim i paneleve diellore fotovoltaike”
 5. Besmir Qershija “Servis motori në automjete të lehta” dhe “Servis elektroauto në automjetet e lehta”
 6. Denisa Bashi “Teknikë rrjeti kompjuterik” dhe “Aftësi digjitale”
 7. Irma Sulishti    “Gjuhë gjermane”
 8. Pranvera Gjylbegaj “Gjuhë angleze”
 9. Myhedin Domnori “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike”, “Instalim dhe mirëmbajtje e sistemeve ngrohëse ftohëse” dhe “Instalim dhe mirëmbajtje e paneleve diellore”
 10. Marjeta Lisi    “Kuzhinë” dhe “Picajol”.
 11. Menduh Laçej    “Kuzhinë” dhe “Picajol”
 12. Renato Vjerdha “Riparim makina qepëse”
 13. Luljeta Seferaj    “Parukeri”, Lezhë
 14. Rudina Kruja   “Kujdestar social” dhe “Start smart”
 15. Enkeleida Mataj    “Sekretari”
 16. Denisa Bashi    “Teknikë rrjeti kompjuterik” dhe “Aftësi digjitale”
 17. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 888