AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL shpall pozicionet :

 

  • Mësimdhënës  me kohë te pjesshme per kursin,Sipërmarrje në Menaxhim ne Biznesin e vogël: -Rajoni Pukë:  -1 person
  • Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin,Parukeri/estetike: -Rajoni Lac: -1 person
  • Mesimdhenes me kohe te pjesshme per kursin,Parukeri/estetike:- Rajoni Puke: -1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3463

3475