AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, ju njofton krijimin e levizjes paralele për pozicionin :

 

Mësimdhënës  me kohë te pjesshme për kursin,Parukeri/estetike: -Rajoni Laç:  -1 person

 

Mësimdhënës me kohë të pjesshme për kursin, Instalime dhe Mirembajtje Hidraulike- Instalim dhe Mirembajtje te Sistemeve Ngrohje Ftohje:- Rajoni Pukë: -1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3333

3334