AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE ,DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, shpall pozicionet :

 

Mësimdhënës  me kohë te pjesshme për kursin, Kuzhine: -Rajoni Ulëz Burrel:   -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesshme për kursin, Sherbime në bare dhe Restorante- : -Rajoni Laç  -1 person

Mësimdhënës  me kohë te pjesshme për kursin, ,Rrobaqepësi-: -Rajoni Peshkopi:   -1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1156 

1144