AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”.Ofruesi publik i AFP-së: Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë shpall pozicionet instruktorë me kohë të pjesshme  :

 • a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit KUZHINË —- 2 persona
 • b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit INSTALIME DHE MIRËMBAJTJE HIDRAULIKE —- 1 person
 • c) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme GRAPHIC DESIGN —- 1 person
 • d) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK —- 1 person
 • e) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme SERVIS XHENERIK NË AUTOMJETE TË LEHTA —- 1 person
 • f) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme MANIKYR-PEDIKYR —- 1 person
 • g) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme MOBILERI —- 1 person
 • h) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme RROBAQEPSI —- 1 person
 • i) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme SALDIM —- 1 person
 • j) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme START SMART —- 1 person
 • a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit PARUKERI —- 1 person
 • b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit BERBER —- 1 person
 • c) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit ARKIV —- 1 person
 • d) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit ASISTENT SOCIAL —- 1 person
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 526 527