AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionet Instruktor me kohë të pjesshme të kurseve: SALDIM, RROBAQEPSI, SHËRBIME NË BAR DHE RESTORANT

– Pozicionet

 

  1. a) Instruktor të kursit SALDIM (Pogradec) —- 1 persona
  2. b) Instruktor të kursit RROBAQEPSI (Devoll) —- 1 person
  3. c) Instruktor të kursit SHËRBIME NË BAR DHE RESTORANT ——— 1 person
  4. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3651