AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, SHPALLJE FITUESI

 1. Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Korçë, ju njofton plotësimin e vendeve të lira,pas afatit të ankimimit për pozicionet:

 

 • a) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit KUZHINË —- SOTIRAQ VANGJEL/ADELINA ANDREA

 

 • b) Instruktor me kohë të pjesshme të kursit INSTALIME DHE MIRËMBAJTJE HIDRAULIKE —- ROMARIO SULILLARI

 

 • c) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme GRAPHIC DESIGN —- PAOLJO ZEGULLAJ

 

 • d) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE E RRJETIT ELEKTRIK —- LIGORAQ PRIFTI

 

 • e) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme SERVIS XHENERIK NË AUTOMJETE TË LEHTA —- NURI SELANJ

 

 • f) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme MANIKYR-PEDIKYR —- GLIQIRIA BICKA

 

 • g) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme MOBILERI —- GENTIAN JONUSLLARI

 

 • h) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme RROBAQEPSI —- ILDA PALLA

 

 • i) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme SALDIM —- SIMON BALA

 

 • j) Instruktor të kursit me kohë të pjesshme START SMART —- JORGENA ANDON
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 526.1