AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr.15/2017, “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.7.2019, “Për krijimin për procedure  paralele  mënyrën e organizimit dhe  të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Gjirokastër shpall  pozicionet Instruktor me kohë të pjesshme të  kursit Berber,Rrobaqepsi .

 

– Pozicioni

 

  1. a) Instruktor për kursin Berber . — 1 person ( Gjirokastër)
  2. b) Instruktor për kursin Rrobaqepsi . – 1 person  (Gjirokastër)
  3. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 807