Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – VENDE TE LIRA PUNE

  1. Pozicion vakant Përgjegjës në Zyrën Rajonale Kukës.
  2. Pozicione vakante Specialist në Zyrën Vendore Krujë.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicion vakant Përgjegjës në Zyrën Rajonale Kukës dhe Specialist Zyra Vendore Kruje