Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – VENDE TE LIRA PUNE

  • Pozicion vakant Përgjegjës në Sektorin Juridik.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicion vakant Përgjegjës në Sektorin Juridik

 

  • Pozicion vakant Specialist në Sektorin e Financës.

Për më tepër klikoni në linkun e  bashkangjitur : Pozicion vakant Specialist në Sektorin e Financës