ADISA – VENDE TE LIRA PUNE

Vend vakant per specialist ne sektorin e Auditit. Ju lutem bashkangjitur do te gjeni detyrat funksionale dhe kriteret  e pozicionit klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist ne Sektorin e Auditit

 

Për  pozicionin vakant kandidatët duhet të dorëzojnë CV-te brenda datës 20.10.2019 ne adresen e emailit: kandidate@adisa.gov.al.​