ADISA QARKU SHKODER – VENDE TE LIRA PUNE

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – shpallë vend vakant  :

  • ( 1) Pozicion vakant Specialist të Zyrës Pritëse.

    Për  pozicionin vakant kandidatët duhet të dorëzojnë CV-te brenda datës 07.10.2019 në adresën e emailit: kandidate@adisa.gov.al.​

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicion vakant Specialist të Zyrës Pritëse (2) (2)