ADISA QARKU LUSHNJE – VENDE TE LIRA PUNE

Në kuadër të projektit të ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), ka si mision të veprimtarisë ofrimin e shërbimeve publike efikase, cilësore dhe transparente nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët si dhe të qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one–stop-shop). Meqenëse është duke u ngritur qendra e Integruar në qytetin e Lushnjes, ku do të ofrohen shërbime publike ndaj qytetarit, janë krijuar këto vende vakante si më poshtë , klikoni në linkun e bashkangjitur : Pozicione vakante zyra vendore Lushnje

 

Për  pozicionet vakante kandidatët duhet të dorëzojnë CV-te brenda datës 21.12.2019 ne adresen e emailit: kandidate@adisa.gov.al.​