ACJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMlT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr. 14, date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”, QFPP Nr.4 ju njofton krijimin e vendit te lire te punes per pozicionin:

  • Specialist/e ne Sektorin e Administrimit te Formimit Profesional —1 Person

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  497