Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Teknologjike”Hysen Cela” Durres Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive shpall njoftimin për vendet e lira  si më poshtë:

Pozicionet e punës:

  1. 1 mesimdhenes i formimit teorik praktik ne drejtimin detari “Komandues detar”  ne Shkollen e Mesme Teknologjike”Hysen Cela” Durres
  2. 1 mesimdhenes i teorise profesionale ne drejtimin ekonomik “Kontabilitet Finance”  ne Shkollen e Mesme Teknologjike”Hysen Cela” Durres

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Shkolla hysen cela durres.detari

Shkolla hysen cela durres finance