Statistika te publikueshme

BULETINE STATISTIKORE (sipas viteve)

KALENDARI:

Viti 2021

Lloji i statistikës 3 mujori I 2021 3 mujori II 2021 3 mujori III 2021 3 mujori IV 2021
Papunësia e regjistruar 10 Maj 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Bilanci i punëkërkuesve të papunë 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të regjistruar sipas kategorive profesionale 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022

Viti 2021

Lloji i statistikës 3 mujori I 2021 3 mujori II 2021 3 mujori III 2021 3 mujori IV 2021
Subjektet e regjistruara në ZVAKPA 10 Maj 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas aktiviteteve ekonomike 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas kategorive profesionale 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022

Viti 2021

Lloji i statistikës 3 mujori I 2021 3 mujori II 2021 3 mujori III 2021 3 mujori IV 2021
Vërtetimet dhe Lejet e punës për shtetasit e huaj 10 Maj 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Certifikatat e regjistrimit për shtetasit e huaj 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë Emigrant të kthyer 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
     

Viti 2021

Lloji i statistikës 3 mujori I 2021 3 mujori II 2021 3 mujori III 2021 3 mujori IV 2021
Punëkërkuesit e papunë të punësuar 10 Maj 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë pjesëmarrës në PNP 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kurset e Formimit Profesional 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët përfitojnë pagesë papunësisë 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kursin Start Smart 10 Prill 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
 
     

Viti 2021

Lloji i statistikës 3 mujori I 2021 3 mujori II 2021 3 mujori III 2021 3 mujori IV 2021
Statistikat e DROFPP-ve 10 Maj 2021 10 Gusht 2021 10 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
Statistikat e arsimit Profesional 10 Prill 2021 15 Gusht 2021 15 Nëntor 2021 10 Shkurt 2022
 

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË