Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

                                          

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

DATABASE E KËRKESAVE JANAR – DHJETOR 2020  

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITIN 2021

Nr.rendor Data e kerkeses Objekti Data kthimit te pergjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 26/03/2021 Sa është numri i personave të punësuar, vetëpunësuar, dypunësuar dhe të papunë nga viti 2014 deri në vitin 2020 26/03/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
2 12/03/2021 Të dhëna mbi numrin e nxënësve dhe studentëve me aftësi të kufizuara në arsimin / aftësimin profesional 21/03/2021 E plotë Nuk ka
3 19/03/2021 Nr i personave te regjistruar si pupa ne Shqiperi dhe sa specifikisht ne Tirane per vitin 2020 Sa pu.pa rezultojne te regjistruar nga kategoria egjiptian, sa ne Rajonin e Tiranes per vitin 202 21/03/2021 Per vitin 2020 ne regjistrin e punekerkuesve te papune rezultonin te regjistruar
  • 82,921 punekerkues te papune ne total, prej tyre 12,849 ishin ne Rajonin e Tiranes
  • 3,394 pu.pa rezultonin te regjistruar nga kategoria rome, prej tyre 880 ishin ne Rajonin e Tiranes
  • 4,76 pu.pa rezultonin te regjistruar nga kategoria egjiptian, prej tyre 502 ishin ne Rajonin e Tiranes
E plotë Nuk ka
4 23/02/2021 1- Sa eshte numeri i qytetareve qe humben vendet e punes gjate muajve mars 2020-dhjetor2020? 2- Ju lutem na jepni statistikat per cdo qark, Tirane, Durres, Vlore, Fier, Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kukes, Diber, Korce, Berat, Pogradec, Gjirokaster! (statistikat per qytetaret qe humben vendet e punes gjate muajve te pandemise) 3- Sa eshte numeri i vendeve te reja te punest e hapura gjate muajve mars 2020 deri ne dhjetor 2020? 4-Cili eshte qyteti me numrin me te madh te vendeve te punes te hapura gjate muajve te pandemise? 5- Cfare sherbimi kane ofruar Zyrat e Punesimit ne qarqe per qytetaret qe humben vendet e punes gjate pandemise? 6- Cila eshte grupmosha me numrin me te madh te te papuneve gjate pandemise? 26/02/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
5 12/01/2021 Sa punonjes kane Drejtorite Rajonale dhe Zyrat vendore te Punesimit? 2. A eshte stafi aktual ne keto DR dhe ZVP i mjaftueshem per zbatimin e planit te veprimit event? 3. Statistika ne nivel rajonal (sipas cdo drejtorie rajonale) mbi te rinj mosha 14-29 per periudhen 2019-2020 qe jane pa pune? 4. Statistika ne nivel rajonal mbi sa jane neets (te rinj not in education in employment or training) per periudhen 2019-2020. 19/01/2021 Përgjigje E plotë Nuk ka
6 17/01/2021 Sa punekerkues me aftesi te kufizuara jane te regjistruar aktualisht? Sa persona me aftesi te kufizuar kane mundur te gjejne pune permes AKPA gjate vitit 2020? Sa persona me aftesi te kufizuar jane punesuar prane institucioneve shteterore/publike (permes AKPA) gjate vitit 2020? Ne cilat institucione 18/01/2021 1 .Gjatë muajit Nëntor 2020 në regjistrin e punëkërkuesve të papunë rezultonin të regjistruar 641 pu.pa nga kategoria PAK. 2.Gjatë periudhës Janar-Nëntor 2020, janë punësuar 48 pu.pa nga kategoria PAK. 3.Zyrat e punësimit e realizojnë ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë vetëm në subjekte private E plotë Nuk ka
7 08/03/2021 Informacion për masat e marra nga qeveria në bashkëpunim me institucionin tuaj për rritjen e punësimit gjatë pandemisë 09/03/2021 http://www.akpa.gov.al E plotë Nuk ka

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË