GJYKATA E POSAÇME E APELIT, VEND I LIRE PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shpall konkurrimin për 1(një) vend të lirë pune, si më poshtë :

– Për 1 (një) vend, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Njoftim për shpallje për 1(një) vend të lirë pune në pozicionin Shofer, prane GJPAKKO