QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE – SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve dhe fazës së intervistimit të aplikuesve, sot më date 23.09.2019, komisioni vlersues ka shpallur këto fitues si “Furnitor” :
Baki Koduzi