KONTROLLI I LARTË I SHTETIT VENDE TE LIRA PUNE

Shpall konkursin për vende të lira pune.

  1. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit të I(parë) në Departamentin e Metodologjisë, Standarteve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit.
  2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim vende te lira per Auditues