KESHILLI I LARTE GJYQESOR VENDE TE LIRA PUNE

KESHILLI I LARTE GJYQESOR VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (një) vende, në pozicionin Këshilltar

1 (një) pozicion – Specialist në Sektorin e Administrimit të Prokurimeve