INSTAT – Verifikim paraprak

1. Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2. Specialist – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 46_Rezultatet e verifikimit per levizje paralele

 

3. Specialiste ne Sektorin e Gjeoinformacionit, GIS

Kodi 45_ Rezultate Paraprake per levizjen paralele