INSTAT – Shpallje fituesi

2 (dy) Specialistë në Sektorin e Çështjeve Ligjore/Administrative, kategoria e pagës III-b.

44-Lista e fituesve finale