INSTAT- NJOFTIM PER PUBLIKIMIN E LISTAVE PARAPRAKE PER NGRITJE NE DETYRE

INSTAT- njoftime per publikimin e listave paraprake per ngritje ne detyre:

1 .Kodi 57 – Pergjegjes _ Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, kategoria III-a

  1. Kodi 58 – Pergjegjes _ Sektori i Finances, kategoria III-a

Listat paraprake jane vendosur ne faqen e web te INSTAT sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.