INSPEKTORIATI I LARTE I DEKLARIMIT TE PASURIVE DHE KONFLIKTIT TE INTERESIT SHPALLJE FITUESI

INSPEKTORIATI I LARTE I DEKLARIMIT TE PASURIVE DHE KONFLIKTIT TE INTERESIT SHPALLJE FITUESI

PER POZICONET 4 SPECIALISTE NE  SEKTORIN E ARKIV PROTOKOLLIT

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR idkpki