GJYKATA KUSHTETUESE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 14/a, të ligjit nr. nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, i ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e plotësimit të dy vendeve të lira të punës në pozicionin:

  • Këshilltar në Njësinë e Shërbimit Ligjor

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Per_publikimin_e_nje_njoftimi_per_dy_vende_te_lira_pune_per_keshilltare_ligjore