GJYKATA KUSHTETUESE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 14/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall proçedurat e plotësimit të dy vendeve të lira të punës në pozicionin:

Për plotësimin e dy vendeve të lira të punës në administratën e Gjykatës Kushtetuese.

 

Këshilltar ligjor i Njësisë së Shërbimit Ligjor

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim publik 08.07.2022-Keshilltar Ligjor

Deklarata per kontrollin e figures-KeshilltarGJK

Formular Autoriteti i Dosjeve -perditesuar KeshilltarGJK

Formular vetdeklarimi-Autorizim per institucionin per kontrollin e figures

Formular vetedeklarimi Dekriminalizimi-KeshilltarGJK