GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE VENDE TE LIRA PUNE

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN SEKRETARE GJYQESORE

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR gjykata administrative e shkalles se pare