Drejtoria Rajonale E Qendrës Lëvizëse Të Formimit Profesional Publik Për Zonën Verilindore – Vende të lira pune