Bashkia Vlore – Shpallje fituesi

Specialist Arkive në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë

5. fituesit Arkive 2