BASHKIA VAU I DEJES-NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Vau i Dejes-Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak

Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Specialist ne Sek.Bujqesise dhe Komunikimeve Elektronike