Bashkia Ura Vajgurore VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Ura Vajgurore VENDE TE LIRA PUNE
PER POZICIONET

  • Specialist i Hartimit të Statistikave dhe Ndjekjes së Ankesës
  • Inspektor Pritje
  • Specialist Finance dhe Llogaritar/Arkëtar
  • Specialist Audit I Brendshëm (dy pozicione)
  • Përgjegjës I Sektorit të Financës

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive