BASHKIA TIRANE VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA TIRANE VERIFIKIM PARAPRAK

Per pozicionin

1. 568-Përgjegjës Sektori – Sektori i Parandalimit dhe Mbulimit te Terrenit, Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 568-518 verifikim paraprak LP