BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN 554- Specialist – Sektori i Zbatimit te Buxhetiti, Drejtoria e Buxheti554-502 shpallja (1)