BASHKIA TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE – SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN PERGJEGJES SEKTORI – SEKTORI I ZHVILLIMIT TE PROGRAMEVE RINORE per me teper klikoni linkun bashkengjitur Bashkia Tirane , shpallje VLP , pergj sektori.sektori i prog rinore