Bashkia Tirane – Vende te lira pune

Përgjegjës Sektori – Sektori i Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative, Njesia Bashkiake Nr 10, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Bashkia Tirane – Pergjegjes sektori

 

1. -Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njësia Bashkiake Njësia Administrative Nr.1, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
2. -Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori i Sherbimeve Publike, Njësia Bashkiake Njësia Administrative Nr.9. Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Bashkia Tirane – Specialist per urbanistiken