BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

  • 138- Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit Strategjik të Blegtorisë, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 138- Shpallje NG