BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 483- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Adminisistrative Peze, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Fatjona Gjuzi76 pikë
2. Kejda Tarja75 pikë
3. Klodiana Brati73 pikë
4. Mishel Ninga72 pikë

 

  • 492- Specialist -Sektori i Konsolidimit Finanaciar, Drejtoria e Monitorimit Financiar te Ndermarrjeve dhe SHA-ve, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alban Asllani
2. Ana Shkreta
3. Anileda Lala
4. Brunilda Hajdarmataj
5. Evald Shehu
6. Fellenxa Uku
7. Ina Çuedari
8. Ledjon Cena
9. Malvina Dishi
10. Orkela Kondaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

  • 440-Përgjegjës Sektori – Sektori i Projekteve Kulturore, Drejtoria e Kultures dhe Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Fabjola Muco
2. Salvator Gjecaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane