BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 489- Specialist -Sektori i Keshillimit te Karrieres,Drejtoria e Nxitjes se Punësimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adelajda Demo

2. Aida Bushi

3. Aida Caushi

4. Albana Dafku

5. Aleksandër Elezi

6. Ana Suli

7. Anjeza Nisi

8. Argen Skenderi

9. Arjanita Maja

10. Arta Mena 1

1. Blerina Kanini

12. Elis Tora 1

3. Elvira Dollamaja

14. Erisa Aliaj

15. Esmeralda Vefa

16. Esteri Beqirj

17. Eva zeneli

18. Everaldo Toska

19. Fellenxa Uku

20. Franceska Muca

21. Gerti Ndrio

22. Gjergj Totozani

23. Griselda Boce

24. Ilirda Çobani

25. Ilirjana Deda

26. Irisa Bardhi

27. Joana Muaj

28. Jonida Lama

29. Kamela Cela

30. Kletias Bilaj

31. Kostanca Kasapi

32. Lindita Koca

33. Majlinda Hysenlliu

34. Malvina Dishi

35. Melisa Ulqinaku

36. Migena Kycyku

37. Mirselda Kile

38. Ornela Beqiri

39. Qazim Fucija

40. Rozana Malo

41. Sibora Kruja

42. Suela Alla

43. Xhoi Bleta

44. Zegjine Kurti

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/12/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane