BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. 482-Specialist – Keshilli Bashkiak, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Albana Cela
2. Arjanita Maja
3. Dean Celaj
4. Floriana Doci
5. Ingrid Mecalla
6. Jurgen Jaupaj
7. Klajdi Farrici
8. Lorena Manjani