BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

562-Specialist i Perkrahjes Sociale – Sektori i Shërbimeve Sociale,LAgje Nr14.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 562-510 verifikim paraprak LP