BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

561 Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve – Zyra e Shërbimeve Sociale, Njesia Administrative Peze,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 561-509 verifikim paraprak LP