BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

536-Përgjegjes Sektori – Sektori i Menaxhimit të Emergjencës ne Objektet në Bashkëpronësi, Drejtoria e Rindërtimit të Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi Adminsitrimit të NjA-ve dhe Emergjencave Civile

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 536-484 njoftim fituesi